Logo Zatrzymać Przemoc.

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie są miejscami pobytu całodobowego o zasięgu ogólnopolskim, przeznaczonymi dla ofiar przemocy w rodzinie, które nie mogą przebywać w środowisku rodzinnym. Zapewniają bezpłatne schronienie oraz udzielają specjalistycznej pomocy, w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej a także wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia na terenie całego kraju

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl