Logo Zatrzymać Przemoc.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy

Świadek przemocy jest niezwykle ważną osobą w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – reagując na przemoc w rodzinie, może ocalić czyjeś zdrowie lub życie. Jeżeli jesteś sąsiadem, znajomym, koleżanką, krewnym osoby, która doznaje krzywdy, możesz jej pomóc na kilka sposobów.

MOŻESZ:

 • porozmawiać z osobą krzywdzoną i powiedzieć jej, że domyślasz się, że w jej domu jest przemoc; zapytać, czego by potrzebowała i jak możesz jej pomóc; pomóż jej wezwać policję, jeśli jest jej trudno to zrobić; zostań jej świadkiem na policji, w sądzie;
 • jeżeli jesteś bardziej odważny/a – możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że jej zachowania przemocowe niepokoją cię i że „tak dalej być nie może „; nazywaj przemoc przemocą i mów, że to przestępstwo;
 • anonimowo wezwać policję, zawiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej lub zadzwonić pod wybrany numer telefonu zaufania
 • przekazać osobie krzywdzonej numery telefonów zaufania, np. do „Niebieskiej Linii” 801 12 00 02;
 • wyrażać głośno swoje oburzenie na stosowanie przemocy i reagować na każde zachowanie przemocowe pokazując, że Ci się ono nie podoba, że nie zgadzasz się na nie (np. kiedy na przyjęciu mąż/partner szarpnie żonę, uderzy ją lub obraża).

PAMIĘTAJ ŻE :

 • Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą rodziny. Na przemoc zawsze trzeba reagować.
 • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem.
 • Reagowanie na przemoc jest obowiązkiem moralnym każdego człowieka
 • Osoby doznające przemocy domowej często mają obniżoną samoocenę, co w znacznym stopniu osłabia ich zdolność do działania. Paraliżuje je strach przed reakcją krzywdziciela. Często brakuje im wiary we własne możliwości i przytłacza wstyd przed ujawnieniem problemu i potrzebą zwrócenia się o pomoc.
 • W przypadku obojętności na przemoc, komuś może stać się coś złego!
 • Brak reakcji, wzmacnia poczucie bezkarności u sprawcy przemocy. Sprawca widząc, że ofiara ma wsparcie, może poczuć się mniej pewnie. Reagowanie bliskich może być dla niego sygnałem,  że jednak coś jest nie w porządku z jego zachowaniami.

Nie daj się też zwieść pozorom:

1) Osoby żyjące w związkach, w których ma miejsce przemoc mogą sprawiać wrażenie osób, które godzą się na takie życie, bo im wygodnie (np. finansowo – gdy osoba stosująca przemoc zarabia na dom).

2) osoby doznające przemocy mogą też czasami wyglądać np. na nie radzące sobie z dziećmi, domem, dbaniem o siebie, a osoby stosujące przemoc to często osoby elegancko ubrane, kłaniające się sąsiadom. Nieraz, jako sąsiedzi współczujemy im, że mają takiego zaniedbanego partnera i myślimy, ulegając stereotypom: „nic dziwnego, że taki ją/jego los spotyka”.

Namawiamy Cię do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy….

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl