Logo Zatrzymać Przemoc.

Jeśli jesteś osobą stosującą przemoc w rodzinie

SPRAWDŹ CZY STOSUJESZ ZACHOWANIA Z UŻYCIEM PRZEMOCY….

 • Czy jesteś stale zazdrosny o Twojego partnera?
 • Czy chcesz by Twój partner był zawsze tylko z Tobą i żebyście wszystko robili razem?
 • Czy chcesz by Twój partner był zawsze posłuszny?
 • Czy czasem zdarza Ci się wybuchnąć gniewem bez powodu?
 • Czy krytykujesz Twojego partnera, ośmieszasz go przed innymi lub obrażasz?
 • Czy stajesz się agresywny pod wpływem alkoholu lub narkotyków?
 • Czy kiedykolwiek rzucałeś w Twojego partnera przedmiotami?
 • Czy zdarzyło Ci się niszczyć rzeczy należące do Twojego partnera?
 • Czy kiedy jesteś zły zdarza Ci się uderzyć, popchnąć, kopnąć Twojego partnera?
 • Czy kiedykolwiek groziłeś Twojemu partnerowi, że zrobisz mu krzywdę lub zabijesz?
 • Czy kiedykolwiek groziłeś osobom bliskim Twojemu partnerowi?
 • Czy zdarzyło Ci się zmuszać partnera do współżycia używając siły fizycznej, zastraszania lub szantażu?
 • Czy grozisz partnerowi, że popełnisz samobójstwo jeśli Cię opuści?
 • Czy sprawdzasz co robi Twój partner kiedy nie jesteście razem (np. dzwoniąc) lub zmuszasz do szczegółowych „zeznań” co robił?
 • Czy zabraniasz lub oskarżasz partnera o to, że spotyka się z innymi osobami np. przyjaciółmi, rodziną?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiesz twierdząco musisz zastanowić się nad swoim zachowaniem. Wygląda na to, że swoim postępowaniem chcesz kontrolować partnera i w tym celu stosujesz przemoc. Może Ci się wydawać, że to Ty jesteś ofiarą i sądzisz, że to inni a szczególnie Twój partner wywołują u Ciebie agresję. Pamiętaj jednak, że tylko Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie i tylko Ty możesz to zmienić.

Stosowanie aktów przemocy wobec osób najbliższych nie tylko naraża Cię na rozpad związku i utratę rodziny, ale również na odpowiedzialność karną. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Nowe przepisy pozwalają Policji, Prokuraturze i Sądowi na szybką reakcję wobec sprawcy przemocy w rodzinie – nie licz więc na uniknięcie odpowiedzialności.

Stosując przemoc wobec najbliższych grozi Ci:

 • interwencja Policji lub zatrzymanie połączone ze stosowaniem środków zapobiegawczych;
 • zastosowanie licznych zakazów, w tym zbliżania się lub kontaktowania z osobami pokrzywdzonymi;
 • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania (bez względu na to czyją jest własnością) na podstawie decyzji prokuratora lub orzeczenia sądu;
 • zasądzenie odszkodowania, zadośćuczynienia bądź nawiązki na rzecz osoby pokrzywdzonej;
 • ograniczenie bądź nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i ograniczenie z nimi kontaktów,
 • jeżeli przemoc stosowana była także wobec nich;
 • w razie uprzedniego skazania na karę z warunkowym zawieszeniem – natychmiastowe zarządzenie jej wykonania.

Co możesz zrobić, by nie używać przemocy?

 • Musisz nauczyć się kontrolować swój gniew i złość. Umiejętność panowania nad tymi emocjami i ich konstruktywne nieagresywne wyrażanie pozwoli Ci stworzyć poczucie bezpieczeństwa w związku, który powinien być oparty na miłości i zaufaniu.
 • Zmiana swojego zachowania wymaga od Ciebie odwagi. Jest to trudne, ale możliwe! Nigdy nie jest za późno do podjęcia właściwych kroków, aby zmienić zachowanie.
 • Jeśli dodatkowo masz problem z alkoholem i/lub narkotykami zwróć się do organizacji pomagających osobom uzależnionym.
 • W sytuacji wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” współpracuj z Zespołem Interdyscyplinarnym lub grupą roboczą na terenie swojej gminy. Są tam osoby, które chcą pomóc Twojej rodzinie, w tym Tobie. Przyjdź na wezwanie i zastosuj się do zaleceń wypracowanych przez Zespół bądź grupę. Jednym z zaleceń może być Twój udział w programie oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Pamiętaj jednak, że w razie rozpoznania uzależnienia, w pierwszej kolejności należy podjąć stosowna terapię. Uczestnictwo w programie korekcyjno-edukacyjnym stanowić będzie wówczas jej uzupełnienie.

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE pomoże Ci:

 • rozwinąć umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • poszerzy Twoją wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobyć umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

Do Programu kwalifikowane są:

 • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w Programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;

Jeżeli masz problem z wyrażaniem własnych uczuć i nie panujesz nad swoimi emocjami …

Jeżeli chcesz podnieść świadomość własnych zachowań oraz poznać sposoby, które pomogą Ci w rozwiązywaniu konfliktów i sporów…

Jeżeli chcesz zmienić swoją dotychczasową postawę a jednocześnie poprawić atmosferę w rodzinie i w relacjach z innymi…

Zgłoś się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu lub umów się na pierwszą wizytę telefonicznie pod numerem 75 612 17 84.

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl