Logo Zatrzymać Przemoc.

Instytucje i organizacje pomocowe na terenie Powiatu Bolesławieckiego

MIASTO BOLESŁAWIEC

Sąd Rejonowy w Bolesławcu
ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 646 95 00, tel./faks 75 646 95 34
e-mail: info@boleslawiec.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 7.15 – 18.00
wtorek w godz. 7.15 – 15.15

Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu
ul. Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 646 95 25 i 75 646 95 26
e-mail: kuratorzy.k@boleslawiec.sr.gov.pl
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 15.00

Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu
ul. B. Chrobrego 5, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 644 17 20, faks 732 39 09
e-mail: boleslawiec@jgora.po.gov.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 649 62 00, tel. alarmowy 997, 112
Kontakt z dzielnicowym lub kierownikiem rewiru dzielnicowych
(w dni powszednie: 8:00 – 15:00, tel. 75 649 62 17)

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
czynny całą dobę tel. centrala 75 738 00 00
Szpitalny Oddział Ratunkowy /75 738 02 62/
tel. alarmowy 999

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
Al. Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec
Izba przyjęć: tel. 75 616 26 48, wew. 316 (całodobowo)
Oddział detoksykacji: 75 616 26 48, wew. 446
– Poradnia terapii uzależnień: 75 616 26 48, wew. 336

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 612 17 81-89
e-mail: pcpr.boleslawiec@op.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00
od wtorku do czwartku w godz. 7.30- 15.30
piątek w godz. 7.30- 14.00
– poradnictwo socjalne
– poradnictwo prawne (termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie)
– poradnictwo psychologiczne (termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie)
– rekrutacja do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4, parter (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu)
czynny: od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 15.00, piątek w godz. 8.00 – 12.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 645 78 23
e-mail: mops@jg.home.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
– poradnictwo socjalne
– pomoc pieniężna i rzeczowa
– poradnictwo prawne
– poradnictwo psychologiczne
– współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą w rodzinie

Zespół interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu
ul. Cicha 7, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 645 78 23, 75 645 78 14
Kontakt : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Ośrodek Wsparcia dla Osób Uwikłanych w Przemoc
ul. Kościelna 2, 59-700 Bolesławiec (funkcjonuje w Domu Katechetycznym Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszej Marii Panny i Św. Mikołaja w Bolesławcu)
– terapia indywidualna dla ofiar przemocy
– konsultacje psychologiczne
– mediacje rodzinne
– konsultacje i terapie dla sprawców przemocy
Harmonogram od marca 2017_Ośrodek dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Bolesławcu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu
ul. Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, Urząd Miasta, biurowiec , IV piętro pokój 410/ 411
tel. 75 645 65 62, tel. 75 645 65 63
– udzielenie wszechstronnych informacji związanych z rozwiązywaniem problemu uzależnień
– wszczynanie postępowań o leczenie odwykowe

Bolesławieckie Centrum Informacji i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenie „Przemiana i My Razem” w Bolesławcu
Al. Tysiąclecia 32d/2 (Pawilon 2), 59-700 Bolesławiec
e-mail: biuroprzemiana@o2.pl
Kontakt telefoniczny z terapeutą: 501 661 140
wtorki – w godz. od.11.00 – 12.30
czwartki – w godz. od 17.00 – 18.30
piątki – w godz. od 19.00 – 20.00
Stowarzyszenie prowadzi Punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych:
– rehabilitacja dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz osób współuzależnionych,
– przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych;
– spotkania integracyjne dla osób uzależnionych oraz osób współuzależnionych,
– pomoc i wsparcie terapeutyczne;
– informowanie o możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Anonimowi Hazardziści (mitingi)
środa, godz. 19:30 (1 miting w miesiącu otwarty)
adres: Bolesławiec ul.Al.Tysiąclecia 32d/2 -Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu.
email:boleslawiec@anonimowihazardzisci.org

Polski Czerwony Krzyż- Zarząd Rejonowy w Bolesławcu
Al. Tysiąclecia 32a, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 735 25 22, www.pck.boleslawiec.org
e-mail: boleslawiec@pck.org.pl
Stowarzyszenie prowadzi Punkt Wsparcia Rodzin PCK dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej:
– porady prawne (termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie)
– porady psychologiczne (termin konsultacji należy uzgodnić telefonicznie)

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Bolesławcu
ul. B. Chrobrego 2a, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 47 47 , e-mail: babajaga56@wp.pl
czynne: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 14.00

 

GMINA BOLESŁAWIEC

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie
ul. Kasztanowa 1a, 59-700 Kruszyn
tel. 75 732 14 59
e-mail: gopsbol@wp.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30
– pomoc socjalna – kontakt z pracownikiem socjalnym
– udzielania informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia

Zespół interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie
ul. Kasztanowa 1a, Kruszyn, 59-700 Bolesławiec
e-mail: gopsbol@wp.pl
tel. 75 732 14 59
kontakt : od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 – 15.00
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolesławcu z siedzibą w Kruszynie
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1a , 59-700 Bolesławiec
tel. 75 732 14 59 wew. 26
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

 

GMINA GROMADKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce
Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka
tel. 75 611 60 22, faks 75 611 60 25
e-mail: gromadkaops@poczta.onet.pl
Czynny: poniedziałki w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00- 15.00
– pomoc socjalna – kontakt z pracownikiem socjalnym
– udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia

Zespół interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gromadce
Wierzbowa 19, 59-706 Gromadka
tel. 75 611 60 22
kontakt: poniedziałki w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00- 15.00
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gromadce
Wierzbowa 19 (siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
czynny: poniedziałek w godz. 14.00- 19.00, od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gromadce
ul. Sikorskiego 9, 59-706 Gromadka, Urząd Gminy
tel. 75 738 24 52, wew. 16
Godziny przyjęć: poniedziałek w godz. 8.00- 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00- 15.00
– przyjmowanie podań o przymusowe leczenie
– udzielanie informacji, materiałów, książek nt. uzależnień i współuzależnień

Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień
ul. Sikorskiego 19, 59-706 Gromadka (funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół w Gromadce; wejście do piwnicy)
czynny: w środy od 15.30 – 17.30; w piątki od 16.00 – 18.00
– poradnictwo psychologiczne

GMINA I MIASTO NOWOGRODZIEC

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec
tel./faks 75 731 63 79
e-mail: mgops@nowogrodziec.pl
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15
– pomoc socjalna (kontakt z pracownikami socjalnymi)
– udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia

Zespół interdyscyplinarny przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec
tel./faks 75 731 63 79
kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53, 59-570 Nowogrodziec (siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu)
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodźcu
ul. Asnyka 53, 59-730 Nowogrodziec
tel. 75 731 63 79
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.15- 15.15
Miejsce przyjęć: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu
– edukacja w zakresie uzależnień, współuzależnień i przemocy domowej
– wsparcie emocjonalne, motywowanie do podjęcia terapii
– udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień
ul. A. Asnyka 53 (budynek MGOPS – wejście od parkingu), 59-730 Nowogrodziec
kontakt tel. 75 731 62 21 (w czwartki w godz.: 14.00 – 17.00)
czynny:
– w poniedziałki w godz. 15.30 – 19.00 (Klub Abstynenta)
– w czwartki w godz.: 14.00 – 17.00 (poradnictwo i wsparcie dla osób i rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków)
– w piątki w godz. 16.30 – 19.00 (Klub Abstynenta)

 

GMINA OSIECZNICA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica
tel. 75 731 25 11, faks 75 731 20 85
e-mail: opsosiecznica@poczta.onet.pl
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30
– pomoc socjalna (kontakt z pracownikami socjalnymi
– udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia

Zespół interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, tel. 75 731 25 11, faks 75 731 20 85
kontakt: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Osiecznicy
ul. Lubańska 42, Osiecznica (siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy)
czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 15.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osiecznicy
ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica (Urząd Gminy)
tel. 75 731 21 07, wew. 20, faks 75 731 21 48
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30 – pokój nr 7

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
ul. Lubańska 29b, 59-724 Osiecznica (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Osiecznicy)
czynny: wtorek w godz. 15.00- 18.00
– poradnictwo i wsparcie dla osób z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków

Punkt pomocy psychologicznej
ul. Lubańska 35, 59-724 Osiecznica (Zespól Szkół w Osiecznicy)
godziny przyjęć: w poniedziałki od godz. 16.00- 18.00
– pomoc psychologiczna (pokój pedagoga szkolnego).

Punkt pomocy psychologicznej
ul. Szkolna 10, 59-724 Świętoszów (Zespól Szkół w Świętoszowie)
godziny przyjęć: w środy od 16.00 – 19.00
– pomoc psychologiczna (pokój pedagoga szkolnego).

 

GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej
Warta Bolesławiecka nr 40c, 59-720 Raciborowice Górne
tel. /faks 75 738 93 38
e-mail: opswartabol@poczta.onet.pl
Czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30- 15.30,
wtorek w godz. 7.30- 16.00,
piątek w godz. 7.30- 15.00
– pomoc socjalna (kontakt z pracownikami socjalnymi)
– udzielanie informacji o możliwości uzyskania pomocy i wsparcia

Zespół interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej
Warta Bolesławiecka nr 40c, 59-720 Raciborowice Górne
tel. /faks 75 738 93 38
kontakt: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30- 15.30, wtorek w godz. 7.30- 16.00,
piątek w godz. 7.30- 15.00
– diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
– inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
– inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej
Warta Bolesławiecka nr 40c, Urząd Gminy
tel. 75 738 95 92, wew. 19, faks 75 738 95 23
godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30

Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków
Świetlica Wiejska przy Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej
tel. 75 731 01 71, wew. 16, czynny:
– w środy w godz. od 16.00- 17.00 (poradnictwo i wsparcie dla osób i rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu i narkotyków)
– w środy w godz. od 17.00- 19.00 (Grupa Wsparcia „Warto”)

Baza teleadresowa podmiotów udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie na Dolnym Śląsku

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl