Logo Zatrzymać Przemoc.

Wybrane materiały edukacyjne i artykuły

Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie pt. „Zatrzymać przemoc”
PORADNIK_ZATRZYMAĆ PRZEMOC

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich
Serwis adresowany do wszystkich osób, które stykają się z problemem narkomanii – zarówno do młodych ludzi (którzy biorą lub nie biorą), ich rodziców, jak i nauczycieli i specjalistów, zajmujących się terapią osób uzależnionych od narkotyków.
http://www.narkomania.org.pl/

Dla Mężczyzn
101 sposobów, by mężczyźni stali się sojusznikami kobiet…
Autor: Michael Urbina. W Feminizm Męskość. 26 lipca 2013
http://bialawstazka.org/content/dla-m%C4%99%C5%BCczyzn

Kampania „Strefa bezpiecznego rodzica”
http://www.strefabezpiecznegorodzica.pl/

Poradnik „Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia” dostarcza wiedzy na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Przewodnik – Lekarzu reaguj na przemoc.

Przemoc psychiczna
Autor: Joanna Krawczyk
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=271

Przepraszam, że jestem bita
Autor: Natalia Hyska
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=255

Niska samoocena i co z nią zrobić
Autor: Agnieszka Cebulska
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=253

Życie po gwałcie – czyli prawa kobiety pokrzywdzonej
Autor: wera
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=241

„Bije, bo kocha” – mechanizmy psychologiczne przemocy
Łukasz Krawętkowski
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/014.php

Stosuję przemoc. Co mogę z tym zrobić?
Łukasz Krawętkowski
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/017.php

JAK DZIAŁAĆ BY CHRONIĆ SWOJE DZIECKO PRZED SEKSUALNĄ PRZEMOCĄ?
Małgorzata Osipczuk
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/015.php

To dla jego dobra – kary wychowawcze a przemoc
Paulina Chocholska
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/025.php

Nie tylko bicie – spojrzenie na zjawisko przemocy. Część 1 – przemoc chłodna
Małgorzata Ziębińska
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/030.php

Nie tylko bicie – spojrzenie na zjawisko przemocy. Część 2 – przemoc gorąca
Małgorzata Ziębińska
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/031.php

MÓJ SYN OD ZAWSZE SPRAWIAŁ KŁOPOTY – PO CO KOMU KOZIOŁ OFIARNY?
Małgorzata Osipczuk
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/032.php

Czy historia musi się powtarzać? Przemiana ofiary w sprawcę
Paulina Chocholska
http://www.kampaniaprzemoc.pl/2007/026.php

Czym jest znęcanie się?
Autor: Mateusz Pietraszewski
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=324

Czego i jak może domagać się pokrzywdzony od sprawcy w procesie karnym?
Autor: Mateusz Pietraszewski
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=323

Obowiązek opuszczenia lokalu zamieszkiwanego wspólnie z ofiarą
Autor: Mateusz Pietraszewski
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=322

W kajdanach przemocy
Autor: Anna Chanik
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=240

Wychodzenie z przemocy – na jaką pomoc możesz liczyć, kiedy chcesz zmienić swoje życie
Autor: Alicja Strzelecka-Lemiech
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=230

JAK SOBIE RADZIĆ, GDY ŻYJESZ Z OSOBĄ STOSUJĄCĄ PRZEMOC
Autor: Małgorzata Ziębińska
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=185

Dziesięć przykazań złego rodzica
Autor: Ireneusz Marciniec
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=184

PODSTAWOWE ZASADY SKUTECZNEJ KOMUNIKACJI Z DZIECKIEM
Autor: Małgorzata Ziębińska
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=158

KIEDY CZUJESZ ZŁOŚĆ NA SWOJE DZIECKO
Autor: Małgorzata Osipczuk
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=156

Biję Cię dla Twojego dobra, Bije mnie, ale przecież nic się nie dzieje – mechanizmy przemocy fizycznej w rodzinie
Autor: Joanna Krawczyk
http://www.psychotekst.pl/artykuly.php?nr=298

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl