Logo Zatrzymać Przemoc.

Zatrzymać przemoc

Przemoc w rodzinie może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej poziom wykształcenia, status materialny, wiek czy płeć. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak zrobić ten pierwszy krok – przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc do specjalistów. Informacje zawarte w tym miejscu są sporządzone z myślą o tych wszystkich, którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych osób.

POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych.
 • CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 • DZIECI I MŁODZIEŻ
  mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy,       a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • KAŻDY CZŁOWIEK
  ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 

przemoc

Wykonawca strony: naturalniewloskie.pl